mail

Taxes deixalleria comarcal

La deixalleria comarcal dóna servei a tots els particulars i empreses de la comarca.

Aquest servei és gratuït sempre i quan no es sobrepassi unes quantitats màximes mensuals admissibles que s´especifiquen en l´ordenança fiscal de la deixalleria comarcal. Les taxes per abocar els residus es determinen a partir de la quantitat i tipologia dels residus i les trobareu especificades en el document adjunt.

Documents adjunts:
els residus, un repte de tots