mail

Deixalleria de Llançà

Llançà

El municipi de Llançà, situat al nord-est de la comarca de l´Alt Empordà, té una superfície de 28 km2 i una població de 5.214 habitants repartits en set nuclis: Vila de Llançà, Port de Llançà, urbanització Grifeu, urbanització Superfener, urbanització el Fener, els Estanys i la Valleta. Cal tenir en compte que és un municipi amb una forta variabilitat de població estacional. Cal tenir en compte que és un municipi amb una forta variabilitat de població estacional.

La recollida, tant de rebuig com de selectiva de paper i cartró, vidre i envasos, es realitza per mitjà d´àrees d´aportació a la via pública. Actualment no s´està recollint la matèria orgànica al municipi ja que les instal·lacions per al seu tractament a la comarca encara no estan finalitzades; està prevista la seva entrada en funcionament al 2012. Paral·lelament Llançà s´ha adherit a la campanya de compostatge casolà que ofereix el Consell Comarcal de l´Alt Empordà.

Des de l´any 2001 el municipi disposa d´una deixalleria per als seus habitants, on s´admeten residus especials, aparells elèctrics i electrònics, voluminosos, ferralla, restes d´obres menors i restes de poda. Aquesta deixalleria està adherida al mercat de segona mà, un espai en el qual els usuaris poden deixar objectes en bon estat per tal que d´altres els puguin reutilitzar. Aquesta instal·lació admet tant residus d´origen domèstic com comercial.

els residus, un repte de tots