mail

Deixalleria de Siurana

El municipi de Siurana, situat al sud de la comarca de l´Alt Empordà, té una superfície de 10,6 km2 i una població de 172 habitants el 2013. Cal tenir en compte que és un municipi amb una lleu variabilitat de població estacional.

La recollida, tant de rebuig com de selectiva de paper i cartró, vidre i envasos, es realitza per mitjà d´àrees d´aportació a la via pública.Per altra banda, la gestió de la matèria orgànica es realitza mitjançant compostatge casolà des de l´any 2011 arran de la campanya promoguda des de l´Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l´Alt Empordà. Actualment hi ha un total de 5 compostaires al municipi.


Minideixalleria de  Siurana

Des de juny de 2008 el municipi disposa d´una deixalleria, que forma part de la Xarxa comarcal, per als seus habitants, on s´admeten residus especials, aparells elèctrics i electrònics, voluminosos, fusta, ferralla i restes de poda. Aquesta minideixalleria està adherida al mercat de segona mà, un espai en el qual els usuaris poden deixar objectes en bon estat per tal que d´altres els puguin reutilitzar. Aquesta instal·lació només admet residus d´origen domèstic.

els residus, un repte de tots