mail

Deixalleria d´Agullana

Agullana

El municipi d´ Agullana, situat al nord de la comarca de l´Alt Empordà, té una superfície de 27,7 km2 i una població de 853 habitants el 2013 repartits en dos nuclis: Agullana i l´Estrada. Cal tenir en compte però que és un municipi amb una lleu variabilitat de població estacional.

La recollida domèstica, tant de rebuig com de selectiva de paper i cartró, vidre i envasos, es realitza per mitjà d´àrees d´aportació a la via pública. Per altra banda, la gestió de la matèria orgànica es realitza mitjançant compostatge casolà des de l´any 2011 arran de la campanya promoguda des de l´Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l´Alt Empordà. Actualment hi ha un total de 37 compostaires al municipi.

Minideixalleria d´Agullana

 

Des de febrer de 2010 el municipi disposa d´una deixalleria, que forma part de la Xarxa comarcal, per als seus habitants, on s´admeten residus especials, aparells elèctrics i electrònics, voluminosos, fusta, ferralla, runes d´obres menors i restes vegetals. Aquesta minideixalleria està adherida al mercat de segona mà, un espai en el qual els usuaris poden deixar objectes en bon estat per tal que d´altres els puguin reutilitzar, molt actiu en aquest municipi. Aquesta instal·lació només admet residus d´origen domèstic.

els residus, un repte de tots