mail

Deixalleria del Port de la Selva

El municipi El Port de la Selva, situat a l´est de la comarca de l´Alt Empordà, té una superfície de 41,6Km2 i una població de 990 habitants. Cal tenir en compte que és un municipi amb una forta variabilitat de població estacional.

La recollida domèstica, tant de rebuig com de selectiva de paper i cartró, vidre i envasos, es realitza per mitjà d´àrees d´aportació a la via pública. La recollida del paper i cartró de 1ª i 2ª linia de mar es complementa mitjançant una recollida porta a porta. Actualment no s´està recollint la matèria orgànica al municipi ja que no es disposen instal·lacions a la comarca per al seu tractament.

Des del 2004 el municipi disposava d´un punt de recollida de residus, el qual s´ha reconvertit en una deixalleria que fou inaugurada el 18 de gener de 2014. Aquesta deixalleria forma part de la Xarxa comarcal i s´hi admeten residus especials, aparells elèctrics i electrònics, voluminosos, fusta, ferralla, runa d´obres menors i restes vegetals. Aquesta instal·lació admet tant residus d´origen domèstic com comercial gratuïtament, sempre i quan no es sobrepassin un límits establerts a partir dels quals cal pagar una taxa municipal.

els residus, un repte de tots