mail

Jornades de formació per al personal de la Xarxa de deixalleries

La formació del personal responsable de la deixalleria és essencial per al bon funcionament de la instal·lació ja que aquest serà l´encarregat del manteniment diari, dels registres, de la correcta separació dels residus, de l´educació ambiental dels veïns del municipi...

Aquestes jornades tenen com objectiu l´adquisició dels coneixements bàsics per poder respondre a la majoria de situacions o incidències i posar al dia, tant als treballadors com als responsables municipals de les deixalleries, de les novetats de la Xarxa i de la gestió dels residus, ja que és un camp en constant moviment i evolució.

Les jornades es complementen tant amb visites formatives, a instal·lacions de gestió o tractament de residus per veure´n el funcionament, com amb material escrit amb informacions bàsiques i necessàrires que serveixen de suport diari als encarregats de les deixalleries.

 foto formació foto formació 2 foto formació 3 foto formació 4 foto formació 5

Les Jornades de formació i visites realitzades amb els treballadors de deixalleries de la Xarxa comarcal de l´Alt Empordà realitzades fins ara són:

I Jornada de formació per a treballadors de deixalleries de la Xarxa. 2005.

II Jornada de formació per a treballadors de deixalleries de la Xarxa. Octubre 2007.

III Jornada de formació per a treballadors de deixalleries de la Xarxa. Febrer 2010.

IV jornada de formació per a treballadors de deixalleries de la Xarxa. Octubre 2012

V jornada de formació per a treballadors de deixalleries de la Xarxa. Abril 2015

Material de suport
els residus, un repte de tots