mail Accés al Meu Espai

RECOLLIDA DE RESIDUS ESPECIALS MUNICIPAL

foto deixalleria mobilEls residus especials són residus perillosos que, per la seva composició, quan són mal gestionats afecten el medi ambient i poden dificultar la gestió de les instal·lacions com l’abocador (piles, bateries, fluorescents, pintures, olis...) o residus valoritzables que es poden reciclar degudament (petits electrodomèstics, cables elèctrics, roba...). Aquests residus són molt diversos i es produeixen en petites quantitats en l´àmbit domèstic, la qual cosa fa que el seu transport i gestió siguin costosos.

Aquestes dues raons impulsen la posada en marxa un sistema de recollida en xarxa d’aquest tipus de residus a la comarca de manera que permeti una recollida selectiva propera a la població per facilitar-ne la recollida en origen, i sigui més eficient a nivell de despeses de gestió per als municipis que disposin del servei.

Així doncs, des del Consell Comarcal de l´Alt Empordà facilitem el servei de recollida, gestió i posterior tractament a plantes autoritzades dels següents residus recollits selectivament als municipis.

Servei de recollida de residus especials

imatge furgo recollida especialsEl servei de recollida de residus especials està pensat per municipis que disposin d’un Punt de Recollida Municipal de Residus Especials independent o dins una deixalleria o minideixalleria. Aquest Punt de Recollia no és més que l’adequació d’un local tancat d’uns 15 m2 com a mínim on hi hagi contenidors adaptats a cada tipus de residu. El manteniment i l’horari d’obertura del punt de recollida municipal de residus especials es farà des de l’Ajuntament.

Amb una periodicitat trimestral, el servei de recollida comarcal de residus especials procedirà a recollir els residus dipositats en els punts de recollida municipals per portar-los a les plantes de transferència i tractament de residus especials per a la seva correcta gestió. El sistema de transport d’aquests residus es fa per mitjà de transportistes autoritzats, de manera que garanteixi el tractament adient per a cada residu fins a la seva destinació. El cost del servei de recollida anirà a càrrec de l’Ajuntament. El preu establert serà per quilograms de residus recollits i es determinarà en l’ordenança fiscal vigent.

Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, o per iniciativa dels ajuntaments, es pot utilitzar la deixalleria mòbil per a tasques d’educació i sensibilització ambiental, per donar a conèixer el punt de recollida municipal, campanyes concretes de recollida...

 

 

Servei de recollida de piles

foto piles

Adhesió al servei de recollida selectiva de piles. Per tal de gaudir del servei de recollida selectiva de piles municipal que ofereix el Consell Comarcal de l´Alt Empordà només cal que l´ajuntament ompli la Sol·licitud d´adhesió que trobareu en els documents adjunts. En aquesta sol·licitud hi han de constar les dades del municipi sol·licitant, la relació de contenidors ja existents i un punt central de recollida municipal. Aquest punt és on es centralitzaran totes les piles del municipi.

Qui pot sol·licitar un contenidor de piles per a un establiment? El contenidor per a la recollida selectiva de piles el pot sol·licitar qualsevol establiment del municipi, sempre i quan el municipi estigui adherit al servei.

Sol·licitud nou contenidor. Per tal d´obtenir un contenidor de piles per a un punt municipal de recollida selectiva de piles, o qualsevol comerç o establiment del municipi, només cal enviar un mail a mambient@altemporda.org amb l´adreça on s´ubicarà el contenidor, persona i telèfon de contacte. Els contenidors seran sol·licitats per l´àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l´Alt Empordà a Ofipilas, Sistema Integrat de Gestió (SIG) de piles. Un cop ens hagin fet arribar el contenidor ens posarem en contacte amb la persona que l´ha sol·licitat i el podrà passar a buscar a les nostres oficines.

Que hem de fer quan tenim el contenidor ple? Una vegada el contenidor de piles està ple cal portar-lo al punt central de recollida municipal o posar-se en contacte amb l´ajuntament corresponent. Aquest punt serà la deixalleria municipal, en cas de disposar-ne, o qualsevol altre punt que hagi facilitat l´ajuntament per a aquest propòsit (el propi ajuntament, magatzem municipal...). Podreu trobar tots els punts, tant els de recollida selectiva de piles com els central de recollida municipal, en el mapa que trobareu al final del document.

Sol·licitud recollida del/s contenidor/s del punt central de recollida municipal. Quan l´ajuntament vulgui fer una sol·licitud de recollida, per a un punt central de recollida municipal, només cal omplir el formulari on-line que trobareu en aquest web o posar-vos en contacte amb l´àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l´Alt Empordà al telèfon 972 50 30 88 o al correu electrònic mambient@altemporda.org. Us recordem que si el municipi disposa de deixalleria municipal, el punt de recollida central on es centralitzaran les piles serà aquesta instal·lació, i la recollida es farà normalment a través del servei de recollida de residus especials.

Cost del servei. Aquest servei és gratuït tant per l´ajuntament com pels punts de recollida selectiva de piles. S´autofinança amb el retorn que Ofipilas fa al Consell Comarcal per al transport i recollida de piles a la comarca. Aquest servei serà gratuït sempre i quan els costos i els ingressos es compensin. En el cas que els ingressos superin les despeses es reinvertiran en el servei.

Perquè cal recollir les piles selectivament? Les piles contenen metalls perjudicials pel medi ambient i la salut humana. Quan es llencen les piles a la bossa de les escombraries sense cap tractament posterior aquests metalls poden anar a parar al medi natural i contaminant-lo. Amb la recollida selectiva de piles afavorim el tractament i eliminació d´aquests metalls nocius de les piles.

Què se´n fa de les piles recollides? Les piles que es recullen pel servei de recollida selectiva del Consell Comarcal de l´Alt Empordà es centralitzen a la Deixalleria Comarcal ubicada a Pedret i Marzà. Una vegada allà, són transportades per Ofipilas a la planta de tractament autoritzada de piles del Pont de Vilomara on es classifiquen i preparen per al seu reciclatge i/o eliminació. El tractament comprèn com a mínim l´extracció de tots els fluids i àcids. Els processos de reciclatge estan encaminat a la recuperació dels metalls pesants.

Punts de recollida de piles:


Mostra Punts recollida piles en un mapa més gran

Servei de recollida de residus de fibrociment

etiqueta amiantL´amiant és un material que ha estat molt utilitzat en la construcció degut a les seves propietats aïllants, ignífugues i al seu baix cost.

Els residus d´amiant estan classificats com a residus especials a causa dels riscos per la salut de les persones ja que pot produir càncer i altres malalties pulmonars. Requereix una manipulació i un tractament especial, per la qual cosa es prendran totes les mesures necessàries per tal de minimitzar l´exposició a les fibres d´amiant tant del personal de la instal·lació com dels usuaris.

L´amiant arriba a les deixalleries principalment en forma de plaques de teulades, canonades i dipòsits de fibrociment, barreja de ciment pòrtland i fibres d´amiant. Des del 2003 les noves plaques de fibrociment es fan sense amiant i porten gravat en el lateral els sigles NT (noves tecnologies).

Vist que l´Agència de Residus de Catalunya contempla el fibrociment en el nou acord marc per al servei de gestió de residus especials municipals, el Consell Comarcal de l´Alt Empordà en facilitarà el transport i tractament a aquells municipis adherits a la Xarxa comarcal de deixalleries.

Per tal que això es dugui a terme l´ajuntament interessat haurà d´omplir el formulari de sol·licitud de servei, modificar el reglament d´explotació de la seva deixalleria o aprovar un annex a aquest reglament en el qual s´especifiqui l´acceptació dels residus de fibrociment, les condicions d´acceptació i informar-ne tant als treballadors de la instal·lació com a la resta de la població. Aquest protocol s´ha de fer tenint en compte el reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s´estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d´exposició a l´amiant, així com les recomanacions de l´Agència de Residus de Catalunya en la gestió de deixalleries.

Adjunt trobareu els documents que hem elaborat per si són del vostre interès, així com la sol·licitud d´adhesió al servei.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies.